ปิดฉาก พรบ.ข้าว ใครจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์

ปิดฉาก พรบ.ข้าว…
ผลจะดีหรือร้าย และใครจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์นั้นไม่มีโอกาสที่ใครจะได้รู้
แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ การเร่งรีบเกินไปในการผลักดันกฎหมาย เนื้อหาสาระของกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุม การขาดการชี้แจงทำความเข้าใจของร่างพรบ.ดังกล่าวต่อชาวนา และที่สำคัญคือการขาดการมีส่วนร่วมของชาวนาซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่จะได้รับผลโดยตรงจากกฏหมายฉบับนี้ ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงทำให้ พรบ.ข้าว ฉบับนี้ไม่ได้ไปต่อ
ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนชาวนาหลายๆท่าน ซึ่งพอจะสรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับความเป็นห่วงและกังวลใจ ในร่างพรบ.ข้าว ฉบับดังกล่าว ในเรื่องของการจะกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวนาในการเก็บและการอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองที่อาจจะไม่ได้รับการรับรอง และอาจจะสูญหายไปในอนาคต

ข้าว ไรซ์ เบอร์รี่ (Rice Berry) หอม อร่อยมากๆ 1 ไร่ 1 แสน ของจริง


ความกังวลต่อการเก็บ ซื้อขาย แลกเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวกันเองในระหว่างชาวนา ซึ่งอาจจะไม่สามารถกระทำได้
ความกังวลต่อการถูกตัดโอกาสของชาวนาที่จะพัฒนาสายพันธุ์ และการขอการรับรองสายพันธุ์ข้าว
และเมื่อมีแต่เอกชนรายใหญ่ที่ทำวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ข้าว ต่อไปเมล็ดพันธุ์ข้าวอาจจะไม่สามารถเก็บไว้เพื่อต่อขยายพันธุ์ได้เหมือนกับพันธุ์ข้าวโพดในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้ต้นทุนในการทำนาเพิ่มมากขึ้น
นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความเป็นห่วงและความกังวลของชาวนาที่มีต่อร่างพรบ.ข้าว ฉบับที่เพิ่งถูกถอนร่างไป

พรบ ข้าวไทย


สุดท้ายผมเห็นด้วยกับการผลักดันให้มีกฎหมายข้าว ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับชาวนาอย่างแท้จริงและผมคิดว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องดำเนินการต่อไป แต่การที่จะมีกฎหมายอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงกับชาวนาดังกล่าวขึ้นได้นั้น ก็จะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของชาวนา การรับฟังปัญหา ความต้องการของชาวนา และความชัดเจนในแนวทางที่จะหนุนเสริมศักยภาพในด้านต่างๆของชาวนา ไม่ใช่ทึกทักเอาเองว่าชาวนาต้องการอะไรแล้วเขียนขึ้นมา “ซึ่งนั่นจะเป็นการผลักเขาให้ลงเหว มากกว่าที่จะเป็นการช่วยดึงมือเขาขึ้นมา”
บรรยายโดย ทนายวันธรรมดา ชาวนาวันหยุด
27/2/2562


Copyright © 2018. All rights reserved.