น้อยสวนนักที่ปลูกส้มโอปลอดสาร เพราะมันต้องใช้ความปราณีต ใจต้องรักจริงๆ ต้องมีอุดมการณ์ อย่างแรงกล้า อย่างสวนส้มโอคุณลุงเฉลิม พีรี กว่าจะเป็นส้มโอปลอดสาร มาได้นั้นใช้เวลามามากว่า 20 ปี ก่อนหน้านี้คุณลุงใช้สารเคมี มาจนตัวเองต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล

ต้องขอบคุณโครงการพระราชดำริ ที่เปลี่ยนชีวิตครอบครัวคุณลุงเฉลิม พีรี ได้ทำเกษตรปลอดภัย ทำเกษตรผสมผสาน ทำเกษตรพอเพียง เมื่อทำแล้ว ก็แบ่งปันให้กับเกษตรกรท่านอื่นๆ โดยปัจจุบัน คุณลุงเฉลิม ได้มีศูนย์เรียนรู้เกษตรปลอดสาร ที่บ้านของคุณลุง บนที่พื้นที่เกือบ 100 ไร่ ในพื้นที่นี้ก็จะมี สวนส้มโอ สวนสมุนไพร สวนผักปลอดสาร และไร่ข้าวโพด

LEAVE A REPLY