ลงปฏิบัติจริง เกษตรพอเพียง พืช 64ชนิด บนพื้นที่ 16 ตร.ม

สวนลุงเฉลิม พีรี นักปฏิบัติวิถี เกษตรพอเพียง พืช 64 ชนิด บนพื้นที่ 16 ตร.ม ตามแนวทางเกษตรทฤษฏีใหม่ ในหลวงรัชกาลที่9 ดิน น้ำ แสง อากาศ เป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง แม้พื้นที่จะอยู่จำกัด เช่น บนตึก บนดาดฟ้า ในบ้านจัดสรร บ้านโครงการต่างๆ ทั้งหมดที่ยกตัวอย่าง สามารถปลูกพืชผัก พืชสมุนไพร ได้ทั้งสิ้น  ลองดูวิธีการทำใน Youtube น่ะครับ

Copyright © 2018. All rights reserved.