ลงปฏิบัติจริง เกษตรพอเพียง พืช 64ชนิด บนพื้นที่ 16 ตร.ม

0
273

สวนลุงเฉลิม พีรี นักปฏิบัติวิถี เกษตรพอเพียง พืช 64 ชนิด บนพื้นที่ 16 ตร.ม ตามแนวทางเกษตรทฤษฏีใหม่ ในหลวงรัชกาลที่9 ดิน น้ำ แสง อากาศ เป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง แม้พื้นที่จะอยู่จำกัด เช่น บนตึก บนดาดฟ้า ในบ้านจัดสรร บ้านโครงการต่างๆ ทั้งหมดที่ยกตัวอย่าง สามารถปลูกพืชผัก พืชสมุนไพร ได้ทั้งสิ้น  ลองดูวิธีการทำใน Youtube น่ะครับ

ทิ้งคำตอบไว้