พบข้าว 2 พันธุ์ใหม่สู้มะเร็ง เบาหวาน

พบข้าว 2 พันธุ์ใหม่ สู้มะเร็ง – เบาหวาน (ไทยโพสต์)

ข้าว ไรซ์ เบอร์รี่ (Rice Berry)

นักวิจัยข้าวเผยพัฒนาข้าวไทยพันธุ์ใหม่ “ไรซ์เบอรี่” มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งและความดันโลหิต ส่วน รำข้าวนำมาพัฒนาเป็น “ยาลูกกลอน” ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน พร้อมจดสิทธิบัตรแล้ว ส่วนข้าวพันธุ์ “สินเหล็ก” มีธาตุเหล็กสูง น้ำตาลต่ำ เหมาะผู้ป่วยโรคเบาหวาน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2011 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมผลงานวิจัย วช.สร้างมูลค่าเพิ่มข้าวไทยสู่อาหารเพื่อสุขภาพ” โดย ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กล่าวว่า วช.ได้ สนับสนุนทุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์และปรับปรุงพัฒนา พันธุ์ข้าวไทย ให้คงคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อวงการวิจัยและประเทศชาติ ทั้งการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว การวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งการวิจัยด้านโภชนศาสตร์ของข้าวเพื่อให้มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย ตัวอย่างงานวิจัยข้าวไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงคือ ข้าวกล้องพันธุ์ไรซ์เบอรี่ และข้าวหอมพันธุ์สินเหล็ก

รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้พัฒนาปรับปรุงข้าวพันธุ์ใหม่ จากศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวว่า ข้าวกล้องพันธุ์ไรซ์เบอรี่เป็นข้าวสีม่วงดำ รสชาติหอมหวานนุ่มนวล มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะสารต้านอนุมูลอิสระมีปริมาณสูง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต และลดคอเลสเตอรอลในเลือด อีกทั้งยังได้คิดค้นวิธีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครทำมา ก่อน โดยใช้ส่วนรำข้าวมาปั้นเป็นยาลูกกลอน ซึ่งขณะนี้ได้จดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“ข้าวกล้องพันธุ์ไรซ์เบอรี่เริ่มทดลองปลูกมานานแล้ว แต่ยังไม่ได้รับความนิยมจากเกษตรกรมากนัก เพราะเหมาะสำหรับปลูกข้าวนาปีหรือปีละครั้งในช่วงฤดูฝนเท่านั้น ทำให้พื้นที่การเพาะปลูกยังไม่ขยายตัว สาเหตุจากวัฒนธรรมการปลูกข้าวของชาวนายังมุ่งเน้นปลูกข้าวที่ให้ผลผลิตสูง ต้องการปริมาณข้าวเยอะ ๆ เท่านั้น แต่ยังไม่ตระหนักถึงสายพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพและดีต่อผู้บริโภค ดังนั้น จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในภาคอีสานได้ทดลองปลูก เช่น ยโสธร อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ เป็นต้น ส่วนภาคกลางและภาคเหนือไม่นิยมปลูก” รศ.ดร.อภิชาติกล่าว

ผู้เชี่ยวชาญข้าวไทยระบุว่า สำหรับ ข้าวพันธุ์สินเหล็กเป็นข้าวหอมคล้ายข้าวขาวดอกมะลิ แต่มีดัชนีน้ำตาลต่ำกว่า มักเรียกกันว่าข้าวต้านเบาหวาน มีจุดเด่นทางคุณค่าทางโภชนาการคือ ธาตุเหล็กสูง เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ข้าวมีลักษณะเหนียวนุ่ม ไม่แฉะ รสชาติอร่อย สำหรับข้าวกล้องพันธุ์ไรซ์เบอรี่กับข้าวพันธุ์สินเหล็กได้พัฒนามาควบคู่กัน และผ่านการทดสอบคุณค่าทางโภชนาการทางวิทยาศาสตร์แล้ว ผู้รับประทานสามารถนำข้าวทั้งสองชนิดนี้มาหุงผสมกันได้

Rice berry = ข้าวที่มีสีสรร (ม่วงเข้มออกดำ) หรือเปล่า ยิ้มกว้างๆ ยิงฟันยิ้ม
ส่วนที่มาของข้าวพันธุ์นี้เท่าที่หามาได้ ยิงฟันยิ้ม
ข้าวไรซ์เบอรี่ ได้มาจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้า หอมนิลกับข้าวขาว ดอกมะลิ 105 จากการพัฒนาพันธุ์ข้าวพิเศษ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ได้ เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดี และให้ประโยชน์สูง สุดแก่ผู้บริโภค เมล็ด พันธุ์ที่ได้จะถูกแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เป็นผู้ ปลูกและดูแลรักษา ซึ่งต้องอยู่ในพื้นที่ภูมิประเทศและภูมิอากาศที่ เหมาะสม โดยส่วนมากจะอยู่ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย เพื่อ ให้ได้ข้าวที่มีคุณสมบัติดี ครบถ้วนตามลักษณะพันธุ์ ทำให้ได้ข้าว ไรซ์เบอรี่เมล็ดเรียวยาว สีม่วงเข้ม มีกลิ่น หอมมะลิ น่ารับประทาน และผลิตออกมาเป็น “Rice for Health” ข้าว กล้อง ไรซ์เบอรี่ ข้าวเพื่อสุขภาพ

ส่วนจะดีกว่าข้าวตัวอื่น เช่นข้าวหอมนิล ข้าวเจ้าแดง ข้าวก่ำ ยังหาไม่เจอการเก็บตัวเลขเพื่อเปรียบเทียบครับ
เอาข้อมูลข้าวไรซ์เบอรี่ไปดูเท่าที่หาได้นะครับ
คุณสมบัติทางโภชนาการในข้าวกล้องไร ซ์เบอรี่ Riceberry

ปริมาณ Amylose 18.3 %

วิตามิน อี 577 ug/100g

เบต้าแคโรทีน 21.61 ug/100g

คุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระ (FRAP) 30.91 umole TE/g

คุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระ
ฟัยเตท 659.24 mg/100g

โพลีฟีนอล 202.5 mg/100g
แทนนิน 66.78 mg/100g

จริงๆแล้วการกินข้าวกล้องทุกชนิดมีประโยชน์จากจมูกข้าวแน่นอนอยู่แล้ว และถ้าจะให้ดีหาข้าวหลายๆสี
สีของข้าวก็มีสารที่มีประโยชน์ ถ้าเอามากินรวมกันย่อมจะดีกว่าการที่กินข้าวเพียงตัวใดตัวหนึ่งนะครับ

ที่มา kasetporpeang.com และ ไทยโพสต์
ภาพจาก wikipedia.org

Copyright © 2018. All rights reserved.