เมล่อนญี่ปุ่น

เมล่อนญี่ปุ่น ที่กำแพงเพชร ชื่อ NAA Farm เจ้าของชื่อคุณชานนท์ ได้ทำมาประมาณ 3 ปี เล่าให้ฟังว่า ช่วงปีแรกๆนี่ลำบากมากๆเพราะต้องลองผิดลองถูกตลอด เมล่อนญี่ปุ่นนี้เขาจะชนิดอากาศหนาว พอนำมาปลูกในเมืองไทย ต้องหาวิธีให้ต้นเขาปรับสภาพให้เหมาะกับเมืองไทย ให้ได้ กว่าจะสำเร็จก็เข้าปีที่ 2 เริ่มเข้าใจมันมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามทุกขั้นตอนการปลูก ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว จะไม่มีการใช้สารเคมีใดๆเลย คุณชานนท์เน้นย้ำว่า ที่ญี่ปุ่นผมก็ไม่เห็นเขาใช้สารเคมีเลย ฟาร์มของผมก็ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีเช่นกัน คนดูแลปลอดภัย คนกินปลอดภัย จบครับ และพักหลังคุณชานนท์ กำลังปรับเรื่องรสชาด ความหวานให้เหมาะกับคนไทย เพราะที่ญี่ปุ่น ที่โน้นรสชาดเมล่อนหวานมากๆ แต่คนไทยไม่ชอบหวานมากนักควบคุมให้ความหวานอยู่ที่ 16 บริค เพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดได้ที่  NAA Farm

LEAVE A REPLY