ปลูกข้าวโพดหวาน ตอนที่ 2 เตรียมดินปลูกข้าวโพด

0
98
เตรียมดินปลูกข้าวโพดหวาน

เตรียมดินปลูกข้าวโพด

เตรียมดินปลูกข้าวโพด ก่อนจะเข้าเรื่อง  ครั้งที่แล้วผมได้พูดถึง การตลาดข้าวโพดหวาน เมื่อเรารู้ว่าควรจะปลูกช่วงที่เหมาะสมที่สุดแล้ว ที่นี้มาวางแผนการปลูกกันครับ
เตรียมดินปลูกข้าวโพด

การ เตรียมดินปลูกข้าวโพด อยากให้เน้นเรื่องการไถผาน 3 ก่อน เพื่อให้ชั้นลึกใต้ดิน ถูกเปิด และให้อากาศเข้าไปแทนที่ มันจะโปร่ง พรุน หลังจากนั้นก็แปร ด้วยผาน 7 บางคนใช้จอบหมุน(โรตาลี่) ดูภาพด้านล่างประกอบ อีกทั้ง เป็นป้องกันน้ำท่วมขังแปลงด้วย

ยกร่องปลูกข้าวโพดหวาน

การเตรียมปลูกข้าวโพดหวาน

จากภาพจะเห็นได้ว่า รากข้าวโพดหวาน ถ้าชอนไชลึก และกว้างเท่าไหร่ โอกาส ต้น ฝัก สมบูรณ์แน่นอนครับ ครั้งหน้าจะมาพูดถึงการปลูกข้าวโพดหวานลงดินกันน่ะครับ