เครื่องปลูกข้าวโพด กับ เกษตรกรสายเลือดใหม่

1
43
เกษตรกรคนรุ่นใหม่

เครื่องปลูกข้าวโพด กับ เกษตรกรสายเลือดใหม่

เกษตรกรสายเลือดใหม่ ต้องไม่หยุดนิ่ง พัฒนา เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติจริง …สืบเนื่องมาจากปัญหาแรงงานเกษตรกรในหลายๆคน ต้องดิ้นรนเอาตัวรอด จากปัญหานี้ให้ได้ การทำไร่ บนพื้นที่ขนาดใหญ่ แปลงปลูกใหญ่นั้น ยังคงได้รับความนิยมอยู่เป็นจำนวนมากเหตุผลก็เพราะว่า ได้เงินก้อนโตทั้งทั้งพวกเขาก็รู้ถ้าคำนวณต่อไร่แล้วได้น้อยมาก เครื่องมือที่ช่วยพวกเขาเพราะปลูกบนพื้นที่ขนาดใหญ่ก็คือรถแทร็กเตอร์และอุปกรณ์ปลูก พ่นยา ใส่ปุ๋ย

เครื่องหยอดข้าวโพด
เครื่องปลูกข้าวโพด ล้อหมุน

แต่ในขณะเดียวกันมีกลุ่มเกษตรกรสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นมีวิธีคิดที่ไม่เหมือนแบบเดิมพวกเขาจะเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ พื้นที่เฉลี่ยการเพาะปลูกของพวกเขา จะใช้พื้นที่ไม่เกิน 5 ไร่ มีการใช้เครื่องมือทุ่นแรงเช่นเครื่องปลูกเมล็ดพันธุ์ด้วยมือ เครื่องปลูกเมล็ดพันธุ์แบบล้อหมุน เครื่องใส่ปุ๋ยใต้ดินด้วยมือและอีกมากมาย เป็นต้น