เครื่องปลูกกล้าผัก กล้าดอกไม้ ฝีมือคนไทย

0
128
เครื่องปลูกต้นกล้าผัก

เครื่องปลูกกล้าผัก กล้าดอกไม้ มันเทศ มันฝรั่ง

เป็นนวตกรรม จากฝีมือเกษตรกรไทย ซึ่งเดิมได้ปลูกแตงแคนตาลูป โดยต้องเพาะกล้า ไว้ก่อน แล้วทำการเตรียมแปลง คลุมพลาสติก แล้วนำท่อ PVC 2 นิ้ว กดลงไป นำกล้าแตงแคนตาลูปมาใส่ กว่าจะเสร็จ ทั่งก้มๆ เงยๆ ปวดหลังชมัด (คล้ายๆหลักการคิดเหมือนเครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพด) พอมาทดลองใช้ เอ่อ ดีมากที่ไม่ต้องก้ม ปลูกได้มากกว่าเดิมมากมายเลย ชอบเครื่องนี้ เลยต้องนำมาบอกต่อ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เครื่องปลูกกล้าผัก น่ะครับ

เครื่องปลูกกล้าผัก 1