เกี่ยวกับฉัน

เครื่องหยอดเมล็ดข้าพเจ้าชื่อ ภัทรพงศ์ ชื่อเล่น ป้อม เกิดที่เมืองกาญจนบุรี ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ห่างจากสะพานข้ามแม่น้ำแคว(สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง)เพียงสองกิโลเมตรเท่านั้น

ครอบครัวทำอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าวโพดหวาน ปลูกผลไม้ และปลูกพืชสมุนไพร เป็นหลัก และมีอาชีพเสริมอีกอย่างคือ ผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือทางการเกษตร เช่น เครื่องปลูกข้าวโพด เครื่องใส่ปุ๋ย(ใต้ดิน) การทำอาชีพเกษตรกรรมนี้ ครอบครัวของเราเน้น การทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อผลิตอาหารให้ปลอดภัยกับผู้บริโภค ไม่มีการใช้สารเคมี ไม่มีการใช้พืชตัดต่อทางพันธุกรรม(NON-GMO)

ประวัติโดยย่อ

1992-1997   จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการเกษตรการผลิตพืช

1998-2003   Agronomist, Frito-Lay Thailand Co,Ltd.(Potatoes)

2004-2008   Extension Agronomist, River-krai International Co, Ltd.(Sweet Corn)

2009-2013   Senior Field Technicians, Monsanto (Thailand) Co,Ltd.(Corn Production)

2014-ปัจจุบัน  Business Owner E-commerce Agricultural Marketing, Internationals and Local Marketing.(Seeders , How to EBook)

ปลูกข้าวโพดหวาน

ผลงานของตัวเอง

-ริเริ่มนำระบบการจ่ายปุ๋ย-สารเคมีผ่าน Vendor มาใช้กับการส่งเสริมปลูกข้าวโพดเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์

-ริเริ่มการนำ Coordinators มาใช้ในการส่งเสริมปลูกข้าวโพดเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์

-ริเริ่มการนำเทคโนโลยีระบบน้ำหยด(Drip Irrigation System)มาใช้เพิ่มผลผลิตในการส่งเสริมปลูกข้าวโพดเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ของบริษัท Monsanto

-บริการงานสังคม เดินสายเป็นวิทยากรให้ความรู้

ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว

สามารถติดต่อได้ที่
มือถือ 081-921-9217
Line ID : @cornseeders หรือคลิก  https://goo.gl/DbmIfH
Facebook :https://www.facebook.com/สวนเกษตรทองเงิน