ป้อมซัง เป็นชื่อที่คนญี่ปุ่นเรียก ครั้นตอนที่ไปอยู่ที่เกาะฮอกไกโด กิจกรรมที่นั้นผมจะเน้นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ทุกๆด้านของเทคโนโลยีการเกษตร การผลิตพืช ไม่ว่าจะด้านเทคนิคการปลูก ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว จนถึงการบรรจุภัณฑ์

รวมถึงการใช้เทคนิคการทำเกษตรปลอดภัย

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ที่ไลน์แอต