ปลูกพืชอะไรหลังน้ำลด

0
25

น้ำท่วมหนักมากช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2560 โดยเฉพาะภาคอีสาน เช่น สกลนคร นครพนม ขอนแก่น ผู้คนเดือนร้อนกันถ่วนหน้า หลายๆหน่วยงานพยายามช่วยอย่างเต็มที่ แต่ก็น่ะ…”อัตตา หิ อัตตโน นาโถ” ตนเป็นเป็นที่พึ่งของตน คนอื่นที่เข้ามาช่วยเรานั้น เป็นเพียงแค่บรรเทาความเดือดร้อนในระยะที่สั้นๆ ไม่ได้ดูแลเราตลอดไป เราต้องดูแลตัวเอง เริ่มจาก…ประชาชนภาคเกษตรกรรม ต้องคิดว่า หลังจากน้ำลดแล้ว จะทำอะไรต่อ? ปลูกพืชอะไร? เลี้ยงสัตว์อะไร? ..หากเกษตรกรต้องการ รายได้ไว ควรปลูกพืชผัก เช่น แตงกวา ถั่ว ผักใบ อาทิ คะน้า กวางตุ้ง รวมทั้ง แตงโม เมล่อน เพราะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตออกขายได้ในระยะเวลา 30-40 วัน …ความจริง พื้นที่การเกษตรที่โดนน้ำท่วม ยังถือว่ามีจุดดี อยู่บ้างคือ ตัดวงจรการแพน่ระบาด ของโรคและแมลงไปแล้ว หากปลูกผักหลังน้ำลด มีโอกาสเจอปัญหาโรค แมลงค่อนข้างจะน้อย

น้ำท่วมปลูกผักใบ