น้ำส้มควันไม้ สมุนไพรไล่แมลง ภูมิปัญญาชาวบ้าน

1
12

น้ำส้มควันไม้

ผลจากการเผาถ่านเป็นอาชีพที่มีมานานมาก โดยเฉพาะในปัจจุบัน มีความสำคัญมากเพราะ ร้านค้าพวก หมูย่างเกาหลี จิ่มจุ่ม มีมากมายทั่วประเทศ และที่สำคัญไม้ที่ใช้เป็นวัตถุดิบก็น้อยลงทุกที ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่หันมาปลูกไม้ป่า เพื่อเผาถ่านกันมากขึ้น โดยไม่ต้องไปขโมยตัดไม้ และในปัจจุบัน เกษตรกรนิยมใช้เตาเผาถ่านโดยใช้ถัง 200 ลิตร นอกจากจะได้ถ่านคุณภาพสูงแล้ว เตานี้ยังมีโครงสร้างที่สำคัญ ที่แตกต่างจากเตาแบบดั่งเดิมคือ มีปล่องที่จะดูดความร้อนจากหน้าเตาไปตัวเตา และทำหน้าที่เป็นช่องระบายอากาศ หรือควันที่เกิดจากขบวนการเผาไหม้ ขณะที่ไม้กลายเป็นถ่าน ควันที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ จะมีสารที่มีประโยชน์เจือออกมาด้วย การมีปล่องควัน เกษตรกรจึงออกแบบอุปกรณ์ ที่เปลี่ยนควัน ให้เกิดการควบแน่นออกมาเป็นน้ำสีน้ำชา มีกลิ่นควันไฟ และเป็นกรดอ่อนๆ  เป็นของแถมจากขบวบการเผาถ่าน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่ออีกมากมาย ในภาคการเกษตร

ใช้ในการเกษตร …ที่มีความเข้มข้นสูง มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อที่รุนแรง เนื่องจากมีความเป็นกรดสูง และมีสารประกอบ เช่น เมรานอล และฟีนอล ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อได้เมื่อเจือจาง 200 เท่า ผสมน้ำ 20 เท่าพ่นลงดิน เพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และแมลงในดิน เช่น โรคเน่าและจากแบคทีเรียโรคโคนเน่าจากเชื้อราไส้เดือนฝอย ฯลฯ ประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ที่ความเข้มข้นจะเทียบเท่าการอบฆ่าเชื้อด้วยการรมควัน (FUMIGATION) ควรทำก่อนการเพาะปลูก 10 วัน เพราะน้ำส้มควันไม้ ที่รดลงดินจะไปทำปฏิกิริยากับสารที่มีฤทธิ์เป็นด่าง เกิดคาร์บอนโมโนออกไซด์ (CO) ซึ่งเป็นพิษต่อพืช แต่เมื่อก๊าซคาร์บอนโมโนออกไซด์ที่ปฏิกิริยากับออกซิเจนเปลี่ยนเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) แล้วจึงจะสามารถปลูกพืชได้ รวมทั้งพืชจะได้รับประโยชน์จาก CO2 ด้วย

“การใช้สารเคมี มันได้ผลไวน่ะ และมันก็ยุบไวเหมือนกัน แต่การใช้น้ำส้มควันไม้ ถึงแม้มันจะช้าบ้างแต่มีทน อยู่ได้นาน ไม่ยุบหรือเหี่ยวไว และได้ผักชีที่มีคุณภาพ หวาน กรอบ”  เสียงจากเกษตรกรผู้ปลูกผักชี

คำแนะนำ
-ในการใช้ครั้งที่ 1-2 ควรผสมกับสารเคมีที่ใช้อยู่เดิมในอัตราส่วนครึ่งต่อครึ่ง ผสมน้ำแล้วทำการฉีดพ่น
-ในการใช้ครั้งถัดไป จึงเปลี่ยนมาใช้เฉพาะน้ำส้มควันไม้เพียงอย่างเดียว โดยไม่ต้องใช้สารเคมี
-สำหรับเกษตรกร ไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้ใช้วิธีสังเกตควันแทนก็ได้เช่นกัน

ข้อควรระวังในการ

1.ก่อนนำไปใช้ต้องทิ้งไว้จากการกักเก็บก่อนอย่างน้อย 3 เดือน
2.เนื่องจากมีความเป็นกรดสูง ควรระวังอย่าให้เข้าตาอาจทำให้ตาบอดได้
3.ไม่ใช่ปุ๋ยแต่เป็นตัวเร่งปฎิกิริยา ดังนั้นการนำไปใช้ทางการเกษตรจะเป็นตัวเสริมประสิทธิภาพ
ให้กับพืชแต่ไม่สามารถใช้แทนปุ๋ยได้
4.การใช้เพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และแมลงในดิน ควรทำก่อนเพาะปลูกอย่างน้อย 10 วัน
5.การนำไปใช้ต้องผสมน้ำให้เจือจางตามความเหมาะสมที่จะนำไปใช้
6.การฉีดพ่นเพื่อให้ดอกติดผล ควรพ่นก่อนที่ดอกจะบาน หากฉีดพ่นหลังจากดอกบานแมลงจะไม่เข้า
มาผสมเกสร เพราะกลิ่นฉุนของน้ำ ทำให้ดอกจะร่วงง่าย

ข้อมูลจาก : TenGG Aragon Youtube Channel

1 ความคิดเห็น

  1. […] ** จากประสบการณ์จากผู้เขียน** ข้าวโพดหวานออกดอกประมาณ 52 วันในฤดูร้อน และ 60 วัน ในฤดูหนาว ส่วนผลผลิตจะต่ำเมื่อปลูกในเดือน มี.ค. และเม.ย ซึ่งน่าจะเป็นผลของอากาศร้อนจัด และเดือน ส.ค. และ ก.ย. ซึ่งเป็นฝนตกชุกและข้าวโพดเสียหาย การปลูกในช่วงเดือน พ.ย. ถึง ก.พ.ให้ผลผลิตสูงที่สุด เพราะเกษตรกรสามารถจัดการระบบได้เต็มที่ เช่น ปลูกได้ประชากรต้น ไม่น้อยกว่า 11,000 ต้นต่อไร่ สามารถให้น้ำได้ตามเวลา ควบคุมศัตรูพืชได้ นอกจากนี้อากาศเย็นในช่วงกลางคืนก็มีส่วนช่วยให้ผลผลิตสูงขึ้นด้วย […]

Comments are closed.