การทำนา สงสัยไหมว่าคน ทำนา ทำไมถึงไม่รวย

0
9
ทำนา
ชาวนา

การทำนา

การทำนา ผมสงสัยว่าทำไมชาวนาทำงานหนักแต่ทำไมไม่รวยมีแต่หนี้สิ้น แต่พ่อค้าคนกลางต่างๆนาๆๆทำไมถึงรวยเอาๆ
ชาวนากว่าจะได้ข้าวแต่ล่ะเม็ดต้องลงทุน ลงแรง ลงเงิน กว่าจะได้มา เหนื่อยสายตัวแถบขาดทำมาเป็น 10, 20 ปี แต่ก็ยังมีหนี้สิ้นติดตัว
ผมคิดสงสัยเหมือนกันนะว่าจะทำไปทำไม ในเมื่อทำไปก็สงเสริมให้คนอื่นรวยเอาๆ ราคาก็โดนกด ทั้งๆที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทำเกษตรส่งออกข้าวอันดับต้นๆ ไม่เข้าใจจริงๆๆ

“ต้องเช่าที่ทำนาไร่ละ2000/ปี +ปุ๋ย+ยา+ค่าน้ำมัน+ค่าแรง ขายข้าวได้จริงก็ได้ราคาแค่11000-12000 โดนหักค่าความชื้น แล้วจะเหลือสักเท่าไรเชียว” เสียงบอกเล่าจากเกษตรกรท่านหนึ่ง

หรืออาจเป็นเพราะ ..ถ้าให้คิดว่าทำไมคนทำนาถึงไม่รวยซะที น่าจะเป็นเพราะว่าไม่รู้จักใช้เงินมากกว่ามีน้อยใช้มาก ไม่ประหยัด ไม่วางแผนการใช้เงิน ไม่เก็บออมตอนทำนาก็อาจจะเน้นจ้าง ไม่ทำเอง ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ชอบกู้ ไม่ใช้เงินให้พอตัว ทำให้มีหนี้ เสียดอกเบี้ยโดยไม่จำเป็น

ถ้าจะให้ยั่งยืนต้อง เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นวิธีทำการเกษตรโดยประยุกต์พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการแบ่งพื้นที่และความสัมพันธ์ในการใช้ประโยชน์ ที่ดินกับการใช้น้ำเพื่อการเกษตรโดยยึดหลักการธรรมชาติมุ่งใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด คำนึงถึงการรักษาสมดุลย์ของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่นั้นยาวนานสืบต่อไป

เกษตรทฤษฎีใหม่

 

ที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวก 2.25 ไร่ (10% ของพื้นที่) ใช้สร้างที่พักอาศัย โรงเก็บเครื่องมือเกษตร คอกไก่เป็ด เรือนเพาะชำ โรงเพาะเห็ดและถนนหางเพื่ออำนวยความสะดวกภายในพื้นที่
พื้นที่แหล่งน้ำ พื้นที่ 4.5 ไร่ (30% ของพื้นที่)แหล่งเก็บน้ำในโครงการมี 2 แหล่งคือ
สระน้ำ จุน้ำได้ 5,000 ลบ.ม.
คูน้ำ กักเก็บน้ำได้ 7,000 ลบ.ม. รวมปริมาณน้ำที่กักเก็บได้ภายในโครงการทั้งสิ้น 12,000 ลบ.ม.

นาข้าว พื้นที่ 7 ไร่ (30% ของพื้นที่)

แบ่งแปลงปลูกข้าวออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกปลูกข้าวอย่างเดียว และส่วนที่ 2 ทดสอบการเลี้ยงปลาในนาข้าว ส่วนคันดินรอบแปลงนาได้ปรับปรุงดินปลูกชมพู่ เป็นพืชหลักแซมด้วยกล้วยและมะละกอ

พืชไร่ พืชสวน พื้นที่ 9.25 ไร่ (30% ของพื้นที่)

แปลงพืชไร่ พื้นที่ 2 ไร่ ขุดยกร่องปรับปรุงดินแล้วดำเนินการปลูกพืชไร่ชนิดต่าง ๆ เช่น ข้าวโพดหวาน และถั่วเขียวหมุนเวียนกันตลอดทั้งปี
สวนผัก พื้นที่ 0.75 ไร่ ขุดยกร่องจากนั้นใส่หินปูนฝุ่นเพื่อปรับสภาพความเป็นกรดของดินและ ใส่ปุ๋ยคอกเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินแล้วปลูกผักชนิดต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับฤดูกาล
พืชส่วน พื้นที่ 6.25 ไร่ ได้ดำเนินการขุดยกร่องแล้วใส่หินปูนฝุ่นเพื่อปรับสภาพความเป็นกรด ของดินอัตราส่วน 2 ตัน/ไร่ ปลูกขนุน กระท้อน ชมพู่ ทุเรียน มะม่วง ละมุด และเงาะ เป็นพืชหลัก แซมด้วย กล้วย สับปะรด และหมาก
ไม้ดอก พื้นที่ 0.25 ไร่ ขุดยกร่องใส่หินปูนฝุ่นและปุ๋ยคอกเพื่อปรับปรุงบำรุงดินและปลูกมะลิ