กล่าวทักทายกับสวนเกษตรทองเงิน

0
3
เกษตรผสมผสาน

ขายต้นไม้

ยินดีตอนรับสู่…สวนเกษตรทองเงิน น่ะครับ สวนของเราเป็น สวนที่ก่อกำเนิดจาก Passion ที่ภูมิใจที่สุดเพราะงานนี้ผมทำตั้งแต่ ปี 2533 ไม่ว่าจะผสมดินปลูก เพาะกล้าไม้ จัดสวนตามหมู่บ้าน ตามโรงแรม รวมทั้งรับจ้างขยายพันธุ์พืช เช่น การตอนกิ่ง การทาบกิ่ง การติดตา เดิมตอนแรกผมก็ไม่ได้อยากทำหรอกครับแต่ด้วย ฐานะครอบครัวติดลบ และตัวเองก็ต้องเรียน(เกษตร) ตั้งใจว่าเรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย เงินบางส่วนส่งกลับไปให้แม่ที่บ้านบ้าง ไม่อยากให้ท่านลำบากมากกว่านี้แล้ว

และนี้คือจุดกำเนิดของการทำอาชีพการเกษตร โดยเฉพาะด้านพืชศาสตร์ ประสบการณ์เฉพาะเรียนไปทำงานไป 7 ปี จนจบ ป.ตรี และอีก 15 ปี กับการเป็นลูกจ้างบริษัทฯส่งเสริมการเกษตร และขณะนี้ก็ได้มี สวนเกษตรของตัวเอง สวนเกษตรทองเงินนี้ ไม่ใช่สร้างขึ้นมาเพื่อขายของอย่างเดี่ยว แต่ยังเป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ ให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วยครับ